Een huis bouwen
is ook je hersens
gebruiken.

home

Ziekte en verlof

Het is voor ons altijd belangrijk om te weten waarom een leerling niet op school is. Informeer de school en de leerkracht snel en efficiënt middels onderstaande formulieren over uw zieke kind, dan zijn we het snelst op de hoogte:

Ziekmelding kleuterklas

Ziekmelding klas 1/2

Ziekmelding klas 3/4

Ziekmelding klas 5/6

Ook kunt u tussen acht en negen uur bellen met school als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen. Krijgt u niemand aan de lijn, dan kunt u uw boodschap inspreken op het antwoordapparaat van de school: 023-562 3146. Benoem daarin de naam van uw kind en de klas om verwarring te voorkomen. U kunt ook een mail sturen in geval van ziekte. Stuur de mail  dan naar info@demeiboom.nu EN naar de klassenleerkracht (<naam>@demeiboom.nu). 

Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij de directeur. Kijk voor meer informatie in de schoolgids.

 

Ziekte en verlof

 

Ziekte en verlof

 

Ziekte en verlof
Ziekte en verlof
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN