Taal begint met
een boeiend
verhaal.

home

Visie

Op De Meiboom kun je als kleuter binnenstappen en als pre-puber de school weer verlaten. De allerkleinsten kunnen terecht bij Kindercentrum Babbels. Van daaruit kunnen ze doorgroeien naar de kleuterschool en uiteindelijk de basisschool. Allemaal op basis van dezelfde gedachte: wie enthousiast is, presteert beter.

Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor kinderen. Op De Meiboom ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrijeschool net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je bij De Meiboom net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele verdere leven ontzettend veel plezier hebt.

Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten binnen de Haarlemmermeer, maar hoofdzakelijk uit Hoofddorp zelf. Ouders zijn van gevarieerde komaf en maken veelal een overtuigde keuze voor de Vrijeschool.

Waar staan we voor?
Als vrijeschool is De Meiboom geïnspireerd door en gebaseerd op de visie van Rudolf Steiner. De Meiboom stelt zich ten doel rijk en goed onderwijs te verzorgen. Het spel is er nog een opvoedkundig doel en toetsen zijn er niet het enige uitgangspunt voor het bepalen van de inhoud van de lessen. De school staat open voor een breed publiek. De school voldoet aan alle door de onderwijsinspectie gestelde eisen en maakt daarnaast tijd en ruimte voor vakken als euritmie, vertelstof, toneel, muziek, vormtekenen, plantkunde, dierkunde en mineralogie. Kunstzinnige vorming is op De Meiboom verweven door alle vakken en daarbij is er veel aandacht voor het leren waarnemen.

Op De Meiboom staat de verbinding tussen het denken, voelen en willen centraal. Kinderen krijgen er de ruimte zich te verwonderen over de wereld, worden gewaardeerd in hun eigenheid en voelen zich gehoord en gezien.

Op De Meiboom is er in en buiten de klas veel aandacht voor het leven met de natuur. Dat komt tot uiting in de lessen en bijvoorbeeld ook in de jaarfeesten die als een herkenbare en herleidbare rode draad de school verbinden met de cyclus van de natuur.

Het gebouw en de omgeving ervan voelen aangenaam, stimuleren de leerling, wekken nieuwsgierigheid op en leveren een waardevolle bijdrage aan de functie van de school en aan haar omgeving.

Waar gaan we voor?
De Meiboom gaat ervoor een bruisende, enthousiaste school te zijn die zich onderscheid door geïnspireerd onderwijs. We gaan voor goede onderwijsresultaten en zicht op kinderen als geheel - dus meer dan alleen hun cognitieve vaardigheden. Daarnaast gaan we voor een hoge mate van ouderbetrokkenheid en -participatie.

De Meiboom streeft ernaar de onderwijskwaliteit voor zover beoordeeld door de inspectie blijvend op het niveau te brengen waarbij de onderwijsinspectie een basisarrangement toekent. Daarnaast wordt binnen Ithaka middels schooldoorbrekende kwaliteitsteams gewerkt aan het borgen van de kwaliteit van juist de vrijeschoolse vakken. Daar wil de Meiboom graag actief aan bijdragen. 

De directe omgeving van de school willen we als team graag betrekken bij het onderwijs en eveneens een kwaliteitsimpuls geven. Het gaat er daarbij om het onderwijs te ermee te verrijken en tegelijk de relatie met de natuur direct, zichtbaar en tastbaar te maken voor de kinderen.

De Meiboom is een kleine, gezellige school in Hoofddorp. We hebben vier klassen waar gemiddeld 15 a 20 leerlingen in zitten. Dat is groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. De school is snel gegroeid van nog geen 50 leerlingen in 2013 naar circa 75 leerlingen nu. Om levensvatbaar te blijven streeft De Meiboom ernaar de komende jaren te groeien tot een totaal van zeker 100 leerlingen.

 

 

Visie

 

Visie

 

Visie
Visie
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN