Lees alles over de Meiboom in Hoofddorp in de Haarlemmermeer in het NederlandsRead everything about waldorfschool de Meiboom in Hoofddorp and the Haarlemmermeer in English

Vrijeschool de Meiboom in Hoofddorp is de vrije school voor de Haarlemmermeer

Basisschool de Maiboom is de vrijeschool van Hoofddorp en de Haarlemmermeer

Taal begint met een
boeiend verhaal

Visie

Waar staan we voor?

Als vrijeschool is De Meiboom geïnspireerd door en gebaseerd op de visie van Rudolf Steiner. De Meiboom stelt zich ten doel rijk en goed onderwijs te verzorgen. Het spel is er nog een opvoedkundig doel en toetsen zijn er niet het enige uitgangspunt voor het bepalen van de inhoud van de lessen. De school staat open voor een breed publiek. De school voldoet aan alle door de onderwijsinspectie gestelde eisen en maakt daarnaast tijd en ruimte voor vakken als euritmie, vertelstof, toneel, muziek, vormtekenen, plantkunde, dierkunde en mineralogie. Kunstzinnige vorming is op De Meiboom verweven door alle vakken en daarbij is er veel aandacht voor het leren waarnemen.


Op De Meiboom staat de verbinding tussen het denken, voelen en willen centraal. Kinderen krijgen er de ruimte zich te verwonderen over de wereld, worden gewaardeerd in hun eigenheid en voelen zich gehoord en gezien.


Op De Meiboom is er in en buiten de klas veel aandacht voor het leven met de natuur. Dat komt tot uiting in de lessen en bijvoorbeeld ook in de jaarfeesten die als een herkenbare en herleidbare rode draad de school verbinden met de cyclus van de natuur.


Het gebouw en de omgeving ervan voelen aangenaam, stimuleren de leerling, wekken nieuwsgierigheid op en leveren een waardevolle bijdrage aan de functie van de school en aan haar omgeving.


Waar gaan we voor?

De Meiboom gaat ervoor een bruisende, enthousiaste school te zijn die zich onderscheid door geïnspireerd onderwijs. We gaan voor goede onderwijsresultaten en zicht op kinderen als geheel - dus meer dan alleen hun cognitieve vaardigheden. Daarnaast gaan we voor een hoge mate van ouderbetrokkenheid en -participatie.


De Meiboom streeft ernaar de onderwijskwaliteit voor zover beoordeeld door de inspectie blijvend op het niveau te brengen waarbij de onderwijsinspectie een basisarrangement toekent. Daarnaast wordt binnen Ithaka middels schooldoorbrekende kwaliteitsteams gewerkt aan het borgen van de kwaliteit van juist de vrijeschoolse vakken. Daar wil de Meiboom graag actief aan bijdragen.


De directe omgeving van de school willen we als team graag betrekken bij het onderwijs en eveneens een kwaliteitsimpuls geven. Het gaat er daarbij om het onderwijs te ermee te verrijken en tegelijk de relatie met de natuur direct, zichtbaar en tastbaar te maken voor de kinderen.