Taal begint met
een boeiend
verhaal.

home

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal op onze school. Dit is vanzelfsprekend in een onderwijsvorm, waarin het niet alleen draait om de cijfers. In een gezond pedagogisch klimaat zal pestgedrag zelden voorkomen. Uiteraard heeft de school ook een pestprotocol voor het geval er zich toch een dergelijke situatie voordoet. U kunt het document "Samen leven, samen leren; voorkomen van pestgedrag" hier downloaden. U kunt het ook vinden in het snelmenu ‘documenten’.

Geen straf maar feed-back

Op onze school gaan de leraren respectvol om met de kinderen. Straffen als manier om kinderen te corrigeren hoort daar niet bij. Bij overschrijdend gedrag wordt er samen met de kinderen gezocht naar een goede oplossing. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beter is voor het kind en voor het sociale klimaat op school.

Samenwerkend leren

Op onze school is er veel aandacht voor samenwerking tussen leerlingen. Deze werkvorm wordt in alle klassen toegepast. Leerlingen leren daardoor met en van elkaar. Dit stimuleert het leerproces en verbetert hun sociale vaardigheden.

 

De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN