Taal begint met
een boeiend
verhaal.

home

Ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerlingprestaties. Aangezien scholen vooral daarop worden afgerekend, is het belangrijk de ouderbetrokkenheid blijvend te stimuleren. De Meiboom hecht veel belang aan een goede communicatie met de ouders. Naast gesprekken met ouders en ouderavonden wordt voor dat doel gebruik gemaakt van de volgende middelen:

 • Website - algemene informatie, nieuws en documenten
 • App* - Beperktere maar gerichte informatie optimaal voor mobiel gebruik
 • Facebook - nieuws, foto's
 • Twitter - nieuwtjes
 • Schoolkrant - ieder kwartaal - voor alle leerlingen en ouders - ouderinitiatief
 • Digitale nieuwsbrief - twee wekelijks praktische informatie - voor alle ouders

* De app die De Meiboom in februari 2014 lanceerde is één van de initiatieven van de school die eraan bijdragen de ouderbetrokkenheid te verhogen. De maker van de app is zelf vader en stoorde zich aan de vaak gebrekkige communicatie met ouders. Met zijn website scholen-app.nl richt hij zich nu op alle scholen die graag werk maken van ouderbetrokkenheid. 

Veel ouders dragen graag hun steentje bij aan de school. Dat kan op veel verschillende manieren. Hieronder enkele voorbeelden van ouderbetrokkenheid:

Ouders betrokken bij  communicatie (o.a. website, affiches, PR, Facebook, Twitter):

 • Sandra Ouwerkerk

Foto's

 • Yvonne van Beek
 • Jarl Munscher

Redactie schoolkrant: Seizoener

 • Corine Khennane
 • Yvonne van Beek

ICT:

Luizencontrole:

 • Saskia Spee (contactpersoon)

Tuinouders:

 • Selien Graeff (contactpersoon)

Klassenouders:

 • Inge van Dongen
 • Kim van de Marel
 • Jarl Munscher
 • Francis Sminia

Medezeggenschapsraad:

 • Lara Holst
 • vacature

Seizoenstafel in de hal:

 • Lilia Kommisarova

Organisatie jaarmarkt:

 • Kim van de Marel
 • Marloes Berings

Verder zijn er ouders actief om te helpen bij jaarfeesten, excursies, schoolreisjes, schoolkamp, vervoer bij uitjes, schoonmaken, bibliotheek, diverse klusjes, etc. 

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

 

Ouderbetrokkenheid

 

Ouderbetrokkenheid

 

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN