Taal begint met
een boeiend
verhaal.

home

Klas 1 tot en met 6

In het vrijeschool onderwijs praten we over klassen. Kleuters heten er gewoon kleuters en wat groep 3 is in het regulier onderwijs, heet klas 1 op de vrijeschool.

Elke schooldag begint met een half uur oefentijd in taal, lezen of rekenen. In periodes van drie tot vier weken is er aansluitend het periode-onderwijs. Tijdens de periode is de aandacht gericht op één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.

Naast Nederlands leren onze leerlingen basiskennis van vreemde talen in klas 5 en 6. Gedurende 2 periodes van ieder 9 weken wordt er euritmie gegeven. Direct na het buitenspelen in de middag hebben de kinderen weer voldoende energie om zich te concentreren. In de klas is er dan aandacht voor sociale en creatieve ontplooiing tijdens lessen schilderen, muziek, toneel en gym.

Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsontwikkelingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.

Project van klas 6

 

Klas 1 tot en met 6

 

Klas 1 tot en met 6

 

Klas 1 tot en met 6
Klas 1 tot en met 6
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN