Lees alles over de Meiboom in Hoofddorp in de Haarlemmermeer in het NederlandsRead everything about waldorfschool de Meiboom in Hoofddorp and the Haarlemmermeer in English

Vrijeschool de Meiboom in Hoofddorp is de vrije school voor de Haarlemmermeer

Basisschool de Maiboom is de vrijeschool van Hoofddorp en de Haarlemmermeer

Taal begint met een
boeiend verhaal

Klas 1 t/m 6

In het vrijeschool onderwijs praten we over klassen. Kleuters heten er gewoon kleuters en wat groep 3 is in het regulier onderwijs, heet klas 1 op de vrijeschool.


Elke schooldag begint met een half uur opmaat. In periodes van drie tot vier weken is er aansluitend het periode-onderwijs. Tijdens de periode is de aandacht gericht op één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.


Gedurende 2 periodes van ieder 9 weken wordt er euritmie gegeven. Direct na het buitenspelen in de middag hebben de kinderen weer voldoende energie om zich te concentreren. In de klas is er dan aandacht voor sociale en creatieve ontplooiing tijdens lessen schilderen, muziek, toneel en gym.


Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsontwikkelingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.