De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin zit.

home

Extra zorg

Elk kind is anders. Niet elk kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Daarom bieden wij waar nodig specifieke hulp, zoveel mogelijk binnen de klas. Dat geldt zowel voor kinderen die moeite hebben met de aangeboden stof als voor kinderen die daar niet genoeg aan hebben. In die uitzondelijke gevallen stellen wij een persoonlijk handelingsplan op, gericht op het ontwikkelingsniveau, de leermogelijkheden en het temperament van de leerling. Dit wordt altijd met de ouders besproken. De intern begeleider bewaakt dit proces.

Als de toetsresultaten aanleiding geven om te verwachten dat een leerling bij afronding van de basisschool niet zal voldoen aan de door het ministerie vastgestelde kerndoelen, dan wordt voor hem of haar een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het ontwikkleingsperspectief geeft een actueel en eerlijk beeld van het te verwachten uitstroomniveau aan het einde van de basisschool. Het ontwikkelingsperspectief wordt na iedere periode bijgesteld op basis van de behaalde resultaten.

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is er beperkte ruimte voor extra les buiten de klas in de vorm van remedial teaching. Deze extra aandacht wordt individueel of in een kleine groep en altijd tijdelijk gegeven.

 

Extra zorg

 

Extra zorg

 

Extra zorg
Extra zorg
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN