Lees alles over de Meiboom in Hoofddorp in de Haarlemmermeer in het NederlandsRead everything about waldorfschool de Meiboom in Hoofddorp and the Haarlemmermeer in English

Vrijeschool de Meiboom in Hoofddorp is de vrije school voor de Haarlemmermeer

Basisschool de Maiboom is de vrijeschool van Hoofddorp en de Haarlemmermeer

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Volgen en toetsen

Op De Meiboom hanteren we een digitaal leerlingvolgsysteem. Daarin volgt de school nauwgezet de leervorderingen van alle leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De Meiboom stelt zich ten doel daarnaast te letten op een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen. Dat wordt vooral via observaties van de leerkracht gevolgd. Als ouder wordt u daarover geïnformeerd via het getuigschrift. De kwantitatieve gegevens uit de toetsen tezamen met de kwalitatieve informatie uit het getuigschrift geven u een genuanceerd beeld van de ontwikkelingen van uw kind.

In de kleuterklassen maken we gebruik van volglijsten. We volgen de kinderen in hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling.


In de klassen 1 tot en met 6 worden er elk jaar cito toetsen afgenomen, in januari/februari en in juni. Deze helpen ons het onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen en te signaleren waar extra zorg of begeleiding nodig is. Toetsresultaten vormen samen met observaties van de leerkracht het uitgangspunt voor de opeenvolgende groepsplannen. In de groepsplannen werken we per vakgebied met verschillende niveaus.