Lees alles over de Meiboom in Hoofddorp in de Haarlemmermeer in het NederlandsRead everything about waldorfschool de Meiboom in Hoofddorp and the Haarlemmermeer in English

Vrijeschool de Meiboom in Hoofddorp is de vrije school voor de Haarlemmermeer

Basisschool de Maiboom is de vrijeschool van Hoofddorp en de Haarlemmermeer

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Extra zorg

Elk kind is anders. Niet elk kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Daarom bieden wij waar nodig specifieke hulp, zoveel mogelijk binnen de klas. Dat geldt zowel voor kinderen die moeite hebben met de aangeboden stof als voor kinderen die daar niet genoeg aan hebben. Soms stellen wij een handelingsplan op, gericht op het ontwikkelingsniveau, de leermogelijkheden en het temperament van de leerling. Dit wordt altijd met de ouders besproken. De intern begeleider bewaakt dit proces.


Als de toetsresultaten aanleiding geven om te verwachten dat een leerling bij afronding van de basisschool niet zal voldoen aan de door het ministerie vastgestelde kerndoelen, dan wordt voor hem of haar een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief geeft een actueel en eerlijk beeld van het te verwachten uitstroomniveau aan het einde van de basisschool.


Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben is er beperkte ruimte voor les buiten de klas in de vorm van remedial teaching. Deze aandacht wordt individueel of in een kleine groep en altijd tijdelijk gegeven.