Lees alles over de Meiboom in Hoofddorp in de Haarlemmermeer in het NederlandsRead everything about waldorfschool de Meiboom in Hoofddorp and the Haarlemmermeer in English

Vrijeschool de Meiboom in Hoofddorp is de vrije school voor de Haarlemmermeer

Basisschool de Maiboom is de vrijeschool van Hoofddorp en de Haarlemmermeer

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 31-01-2020

Nieuwsbrief 9

Beste ouders en verzorgers,


Op dinsdag 10 maart is er weer een algemene ouderavond. Ik hoop van harte dat u daar naartoe zult komen. We hebben u veel te vertellen. Dit keer willen we u informeren over de manier waarop wij u terug willen geven hoe het met uw kind(eren) gaat. Wij volgen onze leerlingen intensief, door middel van observaties, overhoringen, nakijken van werk, gesprekjes en toetsen. We geven u informatie over de ontwikkeling van uw kind tijdens de 10 minutengesprekjes, in de getuigschriften en d.m.v. de uitslagen van Cito toetsen. Op de ouderavond willen we daar dieper op in gaan. We zullen u iets vertellen over het volgen van kleuters en de schoolrijpheidsonderzoeken en ook over de getuigschriften en de bedoeling daarvan. Daarnaast gaan we u meenemen in de wereld van Cito en de manier waarop wij dit systeem gebruiken om formatief te toetsen.

Ik hoop van harte dat u nieuwsgierig bent geworden en de avond van 10 maart alvast vrij houdt in uw agenda.

In de eerste week van maart beginnen de oudergesprekken voor klas 1 t/m 6. Eind maart zijn deze gesprekken voor de kleuters. Bij de klassen komen intekenlijsten te hangen. Bij deze gesprekken krijgen de ouders vanaf klas 1 de uitslagen van de Cito toetsen mee. (Die zitten dus vanaf nu niet meer bij het getuigschrift!). Deze zijn, zeker als het nieuw voor u is, niet altijd zo gemakkelijk te lezen. Daarom zullen we er op de algemene ouderavond aandacht aan besteden.


Vriendelijke groeten,

Jacoline Wiskerke

Waarnemend directeur


Tijdens de stakingsdagen op 30 en 31 januari hebben we heel hard gewerkt, vergaderd; voorbereidingen getroffen voor de lessen; op bezoek geweest bij de collega-school in Hillegom; heel veel opgeruimd en gezellig geluncht met de collega’s van Babbels.

Klas 3/4


Driekoningen

We kijken terug op een fijne dag met Driekoningen.

Op dinsdag is klas 4-6 op de Vrije school in Haarlem het Driekoningenspel gaan bekijken. Wat was dat mooi en spannend! We hebben hier erg van genoten.

Op vrijdag vierden we het op De Meiboom zoals u ook kon zien aan de mantels en kronen die schitterden op het podium in de zaal.

Klas 1-6 heeft gezongen terwijl Hillel op zijn dwarsfluit meespeelde. Daarna hebben geluisterd naar het verhaal ´De belofte van de koningen´.


Later op de dag hebben de kinderen het koningsbrood gegeten en ontdekt wie er de koning mocht zijn die dag. Die leerling mocht de rest van de dag in de koningskleren lopen en spelletjes kiezen en begeleiden die ze vervolgens in de eigen klas speelden.

Klas 3/4


Periode rekenen klas 3-4: meten, wegen en inhoud

Wat een plezier! We zijn volop aan het werk met meten, wegen en inhoud.

Met meten zijn we gestart met de oude lengtematen: we hebben van alles opgemeten met de handspanne, de el, de vadem, de duim etc. Wat bleek: we kregen allerlei verschillende antwoorden, omdat niet alle lichamen gelijk zijn. Dus we zijn toen overgegaan naar de gestandaardiseerde maten.


Ook hebben we ons met de omtrek (omtrekken van ons lichaam) en oppervlakte (hoeveel handen passen er in een vierkante meter?) bezig gehouden.

Daarna zijn we gaan wegen. Elke keer gingen we eerst schatten en dan werd er pas op personenweegschalen of keukenweegschalen gewogen.

Met de inhoud zijn we gaan schatten hoeveel liter er in een emmer, een bak en een ton ging. Wat zaten sommigen van ons ernaast haha. Lastig hoor dat schatten!


In de zandbak hebben we deze voorwerpen toen gevuld om erachter te komen hoeveel liter zand er daadwerkelijk in paste.

Uiteindelijk hebben we er ook sommen mee gemaakt tijdens het oefenuur.

Bijvoorbeeld: 2 meter = 200 cm (klas 3) en 3hm=30 dam (klas 4)

Er is veel gelachen, bewogen, samengewerkt en geleerd.

Groetjes van klas 3-4

Klas 5/6


"Ik reflecteer naar binnen..."..."Ik groei naar buiten en strek mijn armen uit de wereld in.." "Ik kan het..", dit zijn sommige van de thema's waar wij in klas 5-6 ons bekend mee hebben gemaakt en geprobeerd hebben te internaliseren. Met een vormtekening die oneindig en tot de eeuwigheid naar binnen en weer naar buiten gaat leren de leerlingen naar binnen en naar buiten te kijken met vragen als "hoe zet ik mijn innerlijk beleven tegenover mijn uiterlijke ervaringen?" en "hoe manifesteer ik mijn innerlijke gedachten om tot daden in de wereld om mij heen". De leerlingen hebben een winterboom gemaakt die zich vanuit een dromerig vlak van pastel kleuren manifesteert en zijn takken uitstrekt tot aan de hemel en verder, realiserend dat er geen grenzen zijn tot ons persoonlijke groei. Vanuit de droom (de wereld van de gedachten en fantasie) komen onze doelen en ons wil tevoorschijn en bloeit het op tot een sterkte diepgewortelde boom die vruchten zal afwerpen.Workshops voor ouders door ouders,


Woensdag 11 maart 8.45-11.45:

Fee wikkelen. 12,50 euro pp (alle kleuren zijn mogelijk)

Opgeven bij Marlijn: marlijn.peeters@outlook.com

/0629231213)


Meer workshops voor dit schooljaar vind je in dit bestand.