Een huis bouwen
is ook je hersens
gebruiken.

home

Staking op 15 maart 2019

Betreft: staking 15 maart 2019         

Beste ouders en verzorgers,

Op 15 maart 2019 zal door medewerkers in het hele onderwijsveld in Nederland worden gestaakt. De vakbonden AOb en FNV hebben hiertoe opgeroepen. Veel leraren komen die dag in actie om de hoogte van de lerarensalarissen en de werkdruk aan de orde te stellen. Dat betekent dat veel scholen, van basisschool tot universiteit, die dag gesloten zullen zijn.

Het bestuur en de directies van de scholen van Ithaka onderschrijven de doelen van deze actie. Allereerst de noodzaak tot verbetering van salariëring en arbeidsomstandigheden. Dit overigens niet uitsluitend voor leerkrachten, maar voor alle personeelsleden in onze scholen.

Daarnaast zijn we van menig dat de financiële middelen die de scholen en besturen ontvangen al jarenlang te beperkt zijn. Het is te weinig om het mooie onderwijs - in ons geval het mooie vrijeschoolonderwijs - dat we nastreven goed vorm te geven. Mede hierdoor is de werkdruk op de scholen vaak hoog.

Scholen en besturen hebben geen stakingsrecht, medewerkers in de scholen wel. Het bestuur van Ithaka laat het aan de scholen om - in samenspraak met de leerkrachten - te bepalen of en op welke wijze aan de staking en de stakingsacties wordt deelgenomen. De directie van de school zal alle betrokkenen tijdig en zorgvuldig informeren over de stakingsacties en de wijze waarop de school daarmee omgaat.

We begrijpen dat het voor ouders en verzorgers belastend en hinderlijk is dat er op deze dag een lessen gegeven worden. We hopen dat u desalniettemin onze acties zult billijken en ondersteunen. Zonder stevige investeringen in het onderwijs is het ook voor scholen en leerkrachten niet mogelijk dagelijks goed onderwijs te blijven verzorgen.

Als de school gesloten is op 15 maart, vragen we u voor deze dag zelf opvang voor uw kind te organiseren. Mocht er voor u geen enkele mogelijkheid zijn om uw kind(-eren) op deze dag op te (laten) vangen, kunt u hierover contact opnemen met de directie van de school.

We hopen dat de staking en de acties en het gesprek hierover binnen de teams en met de ouders/verzorgers tot een groter bewustzijn van deze problematiek en tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden zal leiden.

Met vriendelijke groet,

E. Lucas

 

Hoofddorp 8 februari 2019

 

 

Deze pagina is gepubliceerd op: 8 februari 2019

 

Meer nieuws

- Pasen

 

 

De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN