Een huis bouwen
is ook je hersens
gebruiken.

home

Onderwijsinspectie is blij met ontwikkelingen

Dinsdag 18 februari 2014 was een belangrijke dag voor het team van De Meiboom. In het kader van het zogenaamde tussentijds kwaliteitsonderzoek door de inspecteur van het onderwijs is de school als het ware binnenstebuiten gekeerd. Onze werkwijze, de schooldocumenten, de aanpak waar het gaat om speciale zorg en natuurlijk de tussen- en eindresultaten zijn bekeken en besproken met de intern begeleider, directie en bestuur. De inspecteur heeft verder een gesprek met de leerkrachten gehad zonder de aanwezigheid van intern begeleider, directie en bestuur en ze bezocht klassen om na te gaan of de beschreven werkwijze overeenkomt met dat wat leerkrachten in de praktijk doen. 

Haar oordeel aan het eind van haar bezoek was samengevat heel positief. De tussen- en eindresultaten zijn (ruim) voldoende, de schooldocumenten op orde, de werkwijze van de leerkrachten is opbrengstgericht en duidelijk omschreven in didactische overzichten, groepsplannen en dagplanningen. De aanpak van de zorg is helder beschreven en wordt planmatig uitgevoerd. Er is aanbod voor sociale vaardigheden en ook op dat vlak wordt de ontwikkeling van leerlingen gevolgd.

Dit behaalde - voorlopige - succes zegt veel over de betrokkenheid en bevlogenheid van de leraren. Die eigenschappen vormen de belangrijke en inspirerende basis voor onze vrijeschool. Leerkrachten die met zoveel plezier werken creëren een school waar kinderen geïnspireerd raken en zin krijgen in leren. Het werk is niet klaar, maar we gaan met nog meer plezier en vertrouwen de toekomst tegemoet!

 

 

Deze pagina is gepubliceerd op: 19 februari 2014

 

Meer nieuws

- Pasen

 

 

Onderwijsinspectie is blij met ontwikkelingen
Onderwijsinspectie is blij met ontwikkelingen
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
De Meiboom
Hammarskjöldstraat 230a, 2131 VN Hoofddorp
Tel. 023-562 3146
info@demeiboom.nu
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN